Detoks Poznań

Każdy, kto zmaga się z nałogiem, ma nadzieję, że szybka podróż na detoks będzie lekarstwem. Wielka odpowiedź na duży problem. Niestety, nie istnieje lekarstwo na uzależnienie od narkotyków lub alkoholu. Detoks to nie medium, które naprawi krzywdę wyrządzoną rodzinie, przyjaciołomi . Detoks jest raczej pierwszym krokiem w długim procesie, który dotyczy wielu różnych aspektów życia pacjenta dotkniętych uzależnieniem od narkotyków i alkoholu.

Dlaczego Detoks poprzedza leczenie uzależnień Poznań?

Sam Detoks nie jest leczeniem. Jednak często jest to pierwszy krok w programie leczenia uzależnień od narkotyków. W większości przypadków leczenie detoksykacyjne i stosowanie leków następuje po detoksykacji właściwej. Lekarze pomagają również pacjentom ustabilizować się fizycznie przed przejściem do leczenia uzależnień. Objawy odstawienia mogą być psychiczne lub mogą być fizyczne.

U osób przewlekle spożywających alkohol na skutek przerwania ciągu alkoholowego i spadku jego poziomu mogą wystąpić objawy zespołu abstynenckiego. Przerwanie picia jest dla osoby uzależnionej fizycznym i psychicznym cierpieniem. Mogą pojawić się torsje, biegunki, drżenie ciała, omamy, stany lękowe, wreszcie bezsenność i depresja. Strach przed cierpieniem powoduje, że osoba uzależniona ponownie sięga po alkohol. Po pewnym czasie traci apetyt, a wprowadzając do organizmu truciznę (alkohol) dodatkowo osłabia organizm. W ośrodku psychoterapii i leczenia uzależnień Arcus Nowy Początek przeprowadzamy odtrucia poalkoholowe ( FARMAKOTERAPIA), które maja na celu wyeliminowanie lęku, drżenia oraz występujących czasami zaburzeń świadomości. Detoks jest często pierwszym krokiem do podjęcia właściwej, świadomej psychoterapii i szansą na życie bez lęku, że to alkohol decyduje o  drodze Twojej i Twoich bliskich.

Prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu

 W razie pytań zapraszamy do kontaktu.