Zaburzenia nerwicowe – leczenie zaburzeń nerwicowych Poznań

Zaburzenia nerwicowe w naszym codziennym życiu. Każdy przeżywa od czasu do czasu momenty lęku, niezlokoalizowanego rozdrażenia, zmęczenia, obniżenie sił fizycznych i psychicznych czy pojawiające się bez wyraźnej przyczyny bóle, napięcia, problemy ze snem, apetytem czy funkcjonowaniem swojego organizmu. I nie ma w tym nic niepokojącego. Jeśli jednak takie stany pojawiają się u Ciebie coraz częściej, jeśli zwiększa się ilość lub nasilenie niepokojących Cię objawów i trudno znaleźć Ci obiektywną przyczynę takiego samopoczucia… może chorujesz na zaburzenia nerwicowe? Czym są zaburzenia nerwicowe?

Leczenie zaburzeń nerwicowych Poznań – ogólne informacje

Zaburzenia nerwicowe to powiązane z sobą zespoły:

  • zaburzeń funkcjonowania narządów (np. napięciowe bóle narządów, brak czucia w narządach lub ich nadmierna wrażliwość, skurcze, zmiany funkcjonowania narządów przypominające stany chorobowe, zaburzenia seksualne)
  • zaburzeń emocjonalnych o podłożu psychicznym (np. odczuwanie lęku, niepokoju, rozdrażnienia, brak motywacji, brak odczuwania przyjemności)
  • zaburzeń zachowania (np. izolowanie się od sytuacji społecznych, rezygnowanie z zainteresowań, podejmowania ról życiowych np. pracownika, zaburzenia łaknienia i snu),

Zaburzenia nerwicowe (np. trudności w koncentracji, utrzymaniu uwagi, pogorszenie pamięci, zmiany w odbieraniu rzeczywistości). Charakterystyczne jest to, że żadne z powyższych objawów nie powstają na skutek uszkodzeń lub niedoczynności różnorodnych układów i narządów wewnętrznych.

Dlaczego pojawiają się zaburzenia nerwicowe? Jak leczyć nerwice?

Bardzo ogólnie mówiąc przyjmuje się, że źródłem zaburzeń nerwicowych są niedostępne świadomości i nierozwiązane konflikty wewnętrzne, które istnieją w każdym z nas np. konflikty między tym co chcielibyśmy w życiu osiągnąć, a tym jakie są nasze rzeczywiste możliwości i umiejętności. Konflikty wewnętrzne ujawniają się w sytuacjach związanych z istnieniem presji i dotyczą najczęściej rozdźwięku między: naszymi dążeniami a możliwościami, potrzebami a obowiązkami, pragnieniami a normami wyznaczanymi przez kulturę czy społeczeństwo.

Zaburzenia nerwicowe najczęściej poważnie utrudniają normalne funkcjonowania osoby na nie cierpiącej. Zaburzać mogą rytm dobowy, regulowanie potrzeb fizjologicznych, narażają osobę chorą na odczuwanie fizycznie przecież prawdziwych doznań bólu czy cierpienia. Lęk, który jest nieodłącznym elementem nerwicy (wolnopłynący i obecny niemal stale; napadowy lub obecny w postaci fobii) czyni życie ciężkim do zniesienia, powodując że kolejne obszary aktywności (zawodowej, społecznej, rodzinnej) zostają powoli ograniczane i przynoszą coraz mniej satysfakcji.

W ośrodku leczymy zaburzenia nerwicowe poprzez:

– koncentrowaniu się na życiu osoby, by rozpoznać konflikty intrapsychiczne, które powodują wystąpienie objawów nerwicy,

– uczenie odreagowywania napięć i frustracji poprzez zajęcia ruchowe (gimnastykę), możliwość uprawiania nrodic walking,

– uczenie rozluźniania i radzenia sobie ze stresem– wizualizacja, masaż,

– wzmocnienie zasobów osoby poprzez nabywanie i rozwój kompetencji społecznych – praca nad komunikacją, asertywnością.

Ośrodek leczenia nerwic Poznań

Zapraszamy do kontaktu.