Prywatny ośrodek leczenia uzależnień Poznań

ARCUS to prywatny ośrodek leczenia uzależnień Poznań

Wsparcie w walce z uzależnieniem – ośrodek leczenia Poznań
Uwolnienie się od nałogu to trudne zadanie, wymagające ciężkiej pracy. Problem jest tym większy, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy ze swojego uzależnienia. Zadaniem bliskich jest przekonanie osoby pochłoniętej nałogiem, że potrzebuje pomocy. Jak to zrobić? Jak wygląda leczenie?

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień Poznań Psycholog Poznań
Warto próbować wszelkich środków, ażeby zachęcić bliską osobę do leczenia uzależnienia. Publiczne placówki nie zachęcają standardem ani poziomem leczenia, dlatego lepiej wybrać konkretny prywatny ośrodek leczenia uzależnień Poznań i wskazać go bliskiemu. Oczywiście to nie wystarczy, trzeba również wskazać mu, jak wiele traci przez swój nałóg. Warto posługiwać się konkretnymi przykładami, wskazując na nieosiągnięte cele zawodowe, zniszczone relacje z rodziną, czy też utratę majątku, a to wszystko spowodowane przez uzależnienie.

Ponadto, bliscy powinni przedstawić uzależnionym prywatny ośrodek leczenia uzależnień Poznań jako miejsce, w którym uzyskają oni pomoc, a nie jako placówkę, do której mają trafić za karę. Nie należy oceniać postępowania uzależnionych, lecz pokazywać zrozumienie, wsparcie i troskę. Uzależniony powinien jednak wiedzieć, że swoim postępowaniem rani bliskich sobie ludzi.

Jak działa prywatny ośrodek leczenia uzależnień Poznań?
Zwykle w prywatnym ośrodku uzależnień terapia prowadzona jest przez specjalistów, głównie psychoterapeutów, ale również psychiatrów. Ponadto, powinni być obecni także lekarze innych specjalności. Należy pamiętać, że osoby uzależnione często cierpią również z powodu innych schorzeń, zwłaszcza związanych z układem krążenia i wątrobą.

Najczęściej prywatny ośrodek leczenia uzależnień w Poznaniu oferuje pomoc stacjonarną lub ambulatoryjną. Oznacza to, iż można wykupić kilku lub kilkunastotygodniowy pobyt w ośrodku, bądź też uczęszczać na terapię do poradni.

Jak wybrać najlepszy ośrodek leczenia alkoholizmu?
Przed dokonaniem wyboru miejsca leczenia, należy sprawdzić fachowców, którzy pracują w danym ośrodku. Ponadto, przydatne będą również opinie specjalistów i byłych pacjentów. Bardzo ważne jest także, aby dany prywatny ośrodek leczenia uzależnień Poznań oferował wsparcie przez cały okres leczenia, również po zakończeniu terapii stacjonarnej.

Skontaktuj się z nami – ośrodek leczenia uzależnień Poznań