Leczenie NFZ

Ośrodek Leczenia Uzależnień i Psychoterapii Arcus  jest jednym z nielicznych  ośrodków Terapii Uzależnień w Polsce i prywatnie działającym  ośrodkiem Terapii Uzależnień w Wielkopolsce.

Ośrodek Leczenia Uzależnień i Psychoterapii Arcus jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych Wojewody Wielkopolskiego numer księgi – 000000198459