Kryzysy

Czym są kryzysy i jak się objawiają?

Kryzysy – W życiu każdego człowieka bywają sytuacje, gdy na skutek trudnego dla siebie doświadczenia traci poczucie spójności i stabilności własnego funkcjonowania. Takimi doświadczeniami mogą być np. rozstanie z bliską osobą, zdrada w związku, utrata ważnych dla siebie wartości (np. zdrowia, pracy, możliwości realizacji siebie). Każde z tych wydarzeń wymaga bowiem jakiejś (czasami znaczącej) zmiany dotychczasowego sposobu naszego funkcjonowania (myślenia, zachowania), wprowadza element „nieznanego” i w jakiś sposób „nieprzewidywalnego”. O byciu w kryzysie mówimy wtedy, gdy osoba będąca w nowej i często trudnej dla siebie sytuacji nie radzi sobie z nią – z jej przejściem, rozwiązywaniem – i nie potrafi wypracować dostosowanych do nowych okoliczności sposobów zachowania czy myślenia.

Wyróżniamy kryzysy Poznań związane z:

  • naszym rozwojem jako ludzi – będące naturalną częścią naszego życia i związane z podejmowaniem (lub rezygnowaniem) z ról życiowych czy obowiązków np. urodzenie dziecka, wejście w związek małżeński, zmiana miejsca zamieszkania i podjęcie studiów/nowej pracy, przejście na emeryturę. Pomimo pewnej przewidywalności tych wydarzeń, mogą one wprowadzać na tyle istotne i trudne dla osoby zmiany, że powodują zagubienie i dezorganizację życia,
  • kryzysy związane z wystąpieniem nagłych i nieoczekiwanych sytuacji/wydarzeń np. śmierć bliskiej osoby, zdrada, rozwód, ciężka/przewlekła choroba własna lub członka rodziny, utrata pracy,
  • kryzysy związane z różnego typu wypadkami i katastrofami naturalnymi czy spowodowanymi przez człowieka np. wypadki samochodowe, pożary, powodzie.

Pomoc w kryzysie Poznań

Na trudne dla siebie doświadczenia możemy reagować dezorganizacją zachowania. Możemy oceniać nową dla nas sytuację jako przekraczającą nasze siły i możliwości i w efekcie unikać jakichkolwiek działań czy podejmować i powtarzać działania nie przynoszące żadnego efektu. Osoby w kryzysie przeżywają wiele uczuć i stanów wzmaganych przez poczucie niemożności zmiany istniejącej sytuacji: złość, wściekłość, strach, lęk, smutek, przygnębienie. W takim wypadku potrzebna bywa pomoc specjalisty, który udzieli potrzebnego oparcia emocjonalnego, pomoże zanalizować sytuację kryzysu i możliwości jego rozwiązania. Kiedy osoba będąca w kryzysie wzmocni się i odzyska poczucie wpływu na swoje problemy, będzie w stanie wybrać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązania wyjścia z trudnej sytuacji.

W ośrodku oferujemy Tobie:

  • indywidualne spotkania z terapeutą – tak byś mógł skoncentrować się na sytuacji, która jest dla Ciebie trudna,
  • aktywny odpoczynek, który pomoże w odreagowaniu zalegających emocji ,poranne zajęcia sportowe, możliwość korzystania ze sprzętu sportowego, nordic walking, ping-pong, wędkowanie,
  • rozluźnianie i relaksowanie, które staje się podstawą do wypracowywania nowych dla siebie form radzenia sobie ze stresem i emocjami masaż, relaksacje,
  • nabywanie nowych umiejętności społecznych i poszerzanie już istniejących – grupa rozwoju osobistego pracująca nad komunikacją, asertywnością itp.

Kryzysy bardzo często pojawiają się w naszym życiu, ważne jest aby to w porę zauważyć i zdusić w zarodku. Zanim przerodzi się w coś poważniejszego. Jeżeli potrzebujesz pomocy zgłoś się do nas.