Leczenie uzależnień NFZ

Szanowni Państwo!

Rozpoczęliśmy współpracę z NFZ!

Oddział dzienny to idealna alternatywa dla osób, które chcą rozstać się z nałogiem, bez konieczności pójścia do ośrodka zamkniętego w ramach NFZ-leczenie jest bezpłatne.
Oferta terapeutyczna Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień skierowana jest do wszystkich osób dorosłych, które zgłaszają problemy z alkoholem, lekami. hazardem, narkotykami czy depresją.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA ODDZIAŁ:
Aby zgłosić się na Oddział Dzienny należy najpierw umówić się na spotkanie z psychiatrą, psychologiem lub psychoterapeutą, który dokona oceny stanu psychicznego pod kątem ewentualnego udziału w zajęciach grupowych osobiście w Poradni ARCUS w Golęczewie ul. Czereśniowa 44 od pon do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub telefonicznie.
Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny (konieczność w przypadku osoby niepełnoletniej) lub samodzielnie w przypadku osób powyżej 18 roku życia.
Przed przyjęciem na oddział odbywa się jedna lub dwie rozmowy konsultacyjne, których celem jest zapoznanie z programem, weryfikacja oczekiwań oraz wyznaczenie indywidualnych celów pracy z jakimi dana osoba wchodzi do grupy.

HARMONOGRAM:
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00.
Czas trwania turnusu terapeutycznego wynosi od 6 do 8 tygodni.

PROGRAM:
Pacjenci realizujący program terapeutyczny Oddziału Dziennego mają zapewnione w trakcie uczestnictwa w programie:
zwolnienie lekarskie na czas pobytu;
opiekę psychoterapeuty uzależnień, psychiatry i psychologa;
Psychoedukację;
Program zakłada:
pracę poznawczo-behawioralnej nakierowanej na zmianę myślenia;
praca nad budowaniem własnej tożsamości
praca nad podnoszeniem kompetencji społecznych;
trening asertywności;
elementy pracy z ciałem celem poprawy rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami.

Serdecznie zapraszamy!