Stacjonarne

Leczenie uzależnień Poznań – leczenie stacjonarne

Leczenie stacjonarne trwa na ogół około 3 tygodni, ale wszystko zależy od stanu psychicznego pacjenta. Pacjenci dobrowolnie wkraczają do bezpiecznego ośrodka, w którym intensywne programy leczenia uzależnień od narkotyków i alkoholu są codziennymi czynności pacjenta. Często pacjenci, którzy próbowali programów leczenia ambulatoryjnego, ale ostatecznie powrócili do używania narkotyków i alkoholu, lub znaleźli programy ambulatoryjne trudne do zrealizowania, osiągają sukces kiedy przejdą na leczenie stacjonarne.

Dlaczego wybrać leczenie uzależnień Poznań?

Pacjenci, którzy wymagają detoksykacji , również korzystają z programu stacjonarnego, ponieważ usługi detoksykacji mogą być włączone jako część  leczenia stacjonarnego. Po detoksykacji (jeśli to konieczne) pacjenci przechodzą intensywny, codzienny schemat leczenia uzależnień od narkotyków lub alkoholu, aby dowiedzieć się o chorobie uzależnienia w wspierającym, wciągającym środowisku.

Leczenie stacjonarne to bezpieczne, uporządkowane środowisko, w którym pacjenci są usuwani ze stresujących okoliczności, które promują lub napędzają chęć korzystania z używek lub negatywnie przekładają się na psychikę pacjenta. Ponieważ czynniki wpływające negatywnie są usuwane z codziennych doświadczeń pacjenta, uczestnicy programów leczenia stacjonarnego mogą zacząć pracować nad budowaniem umiejętności życiowych, które zostały zakłócone z powodu nałogu. Ze względu na intensywny poziom opieki, programy leczenia stacjonarnego są idealne dla osób, które bezskutecznie próbowały przezwyciężyć uzależnienie w programach ambulatoryjnych lub dla osób, które wykazały, że potrzebują leczenia uzależnień od alkoholu i chcą „zrobić to dobrze” po raz pierwszy .

Leczenie uzależnień stacjonarne w Arcus Poznań:

Ośrodek Leczenia Uzależnień i Psychoterapii ARCUS  powstał, by nieść pomoc każdemu, kto cierpi. Jesteśmy jednym z niewielu w Polsce ośrodków, który proponuje pobyt z zakwaterowaniem i kompleksową obsługę.

Ośrodek nasz znajduje się 15 km od Poznania. Posiadamy kilka gabinetów terapii indywidualnej, 2 sale terapii grupowej, pomieszczenie do gimnastyki i zajęć sportowych, salon kominkowy, gabinet masażu zdrowotnego, kuchnię i stołówkę oraz komfortowe pokoje z łazienkami.

Stworzyliśmy optymalne warunki dla tych, którzy chcą przywrócić w sobie pełną harmonię ciała i duszy. Nasz personel to starannie dobrana kadra psychologów, psychoterapeutów oraz dodatkowych pracowników, którzy swoją pracę wykonują z powołania, by jak najlepiej służyć naszym Gościom.

Ośrodek leczenia uzależnień Poznań leczenie stacjonarne

Przyjmujemy również młodzież w wieku 16-18 za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.