Ambulatoryjne – Narodowy Fundusz Zdrowia

Leczenie uzależnień Poznań – leczenie ambulatoryjne- w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Dla Kogo:

Oddział dzienny to idealna alternatywa dla osób, które chcą rozstać się z nałogiem, bez konieczności pójścia do ośrodka zamkniętego. Oferta terapeutyczna Dziennego Oddziału Leczenia Uzależnień  w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia skierowana jest do wszystkich osób dorosłych, które zgłaszają problemy z alkoholem, lekami, hazardem, narkotykami czy depresją.

Jak zgłosić się na Oddział:

aby zgłosić się na Oddział Dzienny należy najpierw umówić się na spotkanie z psychiatrą, psychologiem lub psychoterapeutą, który dokona oceny stanu psychicznego pod kątem ewentualnego udziału w zajęciach grupowych osobiście w Poradni ARCUS-NOWY POCZĄTEK w Golęczewie ul. Czereśniowa 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub telefonicznie: 61 6675466, 602735764. Rejestracja Poradni zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny(konieczność w przypadku osoby niepełnoletniej) lub samodzielnie w przypadku osób powyżej 18 roku życia.Przed przyjęciem na oddział odbywa się jedna lub dwie rozmowy konsultacyjne, których celem jest zapoznanie się z programem, weryfikacją oczekiwań oraz wyznaczeniem indywidualnych celów pracy z jakimi dana osoba wchodzi do grupy.

HARMONOGRAM:

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Czas trwania turnusu terapeutycznego wynosi od 6 do 8 tygodni.

PROGRAM:

Pacjenci realizujący program terapeutyczny Oddziału Dziennego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mają zapewnione w trakcie uczestnictwa w programie: zwolnienie lekarskie na czas pobytu, opiekę psychoterapeuty uzależnień, psychiatry i psychologa, psychoedukację. Program zakłada pracę poznawczo-behawioralną nakierowaną na zamianę myślenia, pracę nad budowaniem własnej tożsamości, pracę nad podnoszeniem kompetencji społecznych, trening asertywności, elementy pracy z ciałem celem poprawy rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami.

Leczenie ambulatoryjne zapewnia pacjentom większą swobodę ruchów.
Ambulatoryjne programy leczenia uzależnień od narkotyków i alkoholu mają wiele podobieństw do programów leczenia stacjonarnego, ale w środowisku o odmiennej strukturze. Programy ambulatoryjne zapewniają pacjentom większą swobodę ruchów, co pozwala im utrzymać regularne zaangażowanie w obowiązki rodzinne, zawodowe i edukacyjne. Ze względu na możliwość powrotu do domu po codziennym lub wieczornym programie, pacjenci mają więcej prywatności i anonimowości . Nie muszą tłumaczyć długiej nieobecności przyjaciołom, współpracownikom lub członkom rodziny.

Leczenie uzależnień Poznań – możliwe opcje

W przeciwieństwie do programów leczenia stacjonarnego pacjenci nie otrzymują bezpiecznego środowiska, które izoluje je od czynników negatywnie wpływających. Pacjenci powracają do własnego środowiska po leczeniu ambulatoryjnym lub alkoholowym i muszą dobrowolnie powstrzymać się od używania narkotyków lub alkoholu, co wymaga większej silnej woli. Jednak korzyścią jest to, że programy ambulatoryjne (takie jak programy stacjonarne) zapewniają sieć wsparcia dla pacjentów w postaci oficjalnych grup wsparcia, indywidualnych porad i poradnictwa rodzinnego, tak aby pacjenci nigdy nie byli sami w swoim zdrowiu. Pacjenci otrzymują silną sieć wsparcia. Leczenie ambulatoryjne uzależnień od narkotyków i alkoholu wymaga elementu terapii grupowej i grup wsparcia, takich jak NA i AA, które zapewniają nowy, pozytywny element zmiany społecznej w życiu pacjenta i ułatwiają długoterminową poprawę.

Leczenie ambulatoryjne uzależnień koncentruje się również na wsparciu i zaangażowaniu rodziny, a natychmiastowym pozytywnym elementem leczenia ambulatoryjnego jest to, że pacjenci mogą automatycznie stosować doświadczenia nabyte w ramach programów leczenia ambulatoryjnego do codziennych doświadczeń.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE W RAMACH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DO:

  • PSYCHIATRY dr Krystian Wiśniewski
  • PSYCHOTERAPEUTY dr n. hum. Jakub Trzebiatowski  oraz Paweł Neyder
  • PSYCHOLOGA  mgr Ewa Brachun
  • KONSULTACJE DLA RODZIN PACJENTÓW od poniedziałku do piątku

DZIENNY ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ RAMACH NORODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Zapraszamy na dzienny oddział terapii uzależnień osoby, które nadużywają alkoholu, leków, środków psychoaktywnych oraz mają problem z utrzymaniem abstynencji. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00

Jak rozpocząć leczenie w oddziale dziennym?

  • telefoniczna, mailowa lub osobista rejestracja na wstępną konsultację;
  • wyznaczenie terminu rozpoczęcia terapii na oddziale dziennym.

Prywatny Ośrodek leczenia uzależnień Poznań

REJESTRACJA PACJENTÓW POD NUMEREM TELEFONU 606 992 235 W GODZINACH 8.00-16.00