Leczenie narkomanii Poznań

Leczenie narkomanii Poznań, czyli jak leczyć uzależnienie od narkotyków?

Leczenie narkomanii Poznań to duże wyzwanie w dzisiejszych czasach, kiedy narkotyki są tak rozpowszechnione. Wyjście z nałogu wymaga wysiłku, a także wsparcia ze strony lekarzy i bliskich. Jednak uporanie się z uzależnieniem, nawet od narkotyków, jest możliwe. W jaki sposób leczy się narkomanię? Ile trwa terapia i co jest w niej najważniejsze?

Jak przebiega leczenie narkomanii Poznań?

Proces terapeutyczny jest bardzo zindywidualizowany i zależy do wielu czynników. Istotne znaczenie ma poziom uzależnienia, ogólny stan organizmu, rodzaj zażywanej substancji oraz adaptacja pacjenta do leczenia. Niemniej można wyróżnić pewne punkty wspólne terapii osób uzależnionych od narkotyków. W ten sposób wyłaniają się 2 etapy leczenia narkomanii Poznań, którymi są:

  • odwyk
  • psychoterapia

Leczenie narkomanii Poznań, a odwyk?

Odwyk to czas, w którym pacjent zostaje całkowicie odcięty od substancji psychoaktywnych. Co ważne, nie tylko porzuca on narkotyk, od którego był uzależniony, ale również inne używki, które mogłyby stać się jego zastępstwem. Zwykle niezbędne jest przeprowadzenie detoksykacji organizmu, choć zależy to od narkotyku, czasu zażywania oraz stopnia wyniszczenia organizmu.

Detoksykacja powinna odbywać się w szpitalu, pod okiem specjalistów. Zwykle pojawia się bowiem  u pacjenta zespół abstynencyjny, objawiający się m.in. wysoką gorączką, drgawkami, silnym lękiem, a przede wszystkim nieodpartą chęcią sięgnięcia po używkę. Lekarz ma zatem podwójne zadanie – kontrolę parametrów zdrowotnych pacjenta oraz dopilnowanie, aby nie zażył substancji odurzającej.

Leczenie narkomanii Poznań

W niektórych przypadkach, leczenie narkomanii Poznań od początku do końca, łącznie z etapem odwyku, przeprowadza się ambulatoryjnie. Do tych rzadkich sytuacji dochodzi wtedy, kiedy nie istnieje zagrożenie wystąpienia zespołu abstynencyjnego, a ponadto pacjent ma bliską osobę, która jest w stanie się nim zająć. Chodzi głównie o odcięcie go od możliwości zażycia substancji psychoaktywnej.

Leczenie psychoterapeutyczne

Jeżeli detoksykacja zakończy się sukcesem, nadchodzi czas na psychoterapię. Zwykle jest to wielomiesięczna kuracja, podczas której pacjenta uczy się, jak skutecznie ma sobie radzić z pojawiającymi się pokusami. Etap ten zaczyna się zwykle jeszcze podczas pobytu w szpitalu, jednak powinien trwać również przez dłuższy czas po opuszczeniu ośrodka leczenia uzależnień.

Ważnym elementem psychoterapii osób uzależnionych od narkomanii jest pomoc pacjentowi w odbudowaniu bliskich relacji. Wiele z nich mogło zostać nadszarpniętych z powodu nałogu. Pacjentowi pomaga się zatem zrozumieć, jak bardzo skrzywdził bliskie osoby, oraz w jaki sposób może to teraz naprawić. Musi on poczuć odpowiedzialność za swoje czyny, jednak nie należy wzbudzać poczucia winy za ulegnięcie chorobie narkotykowej, która może przecież spotkać każdego. Zbyt duże wyrzuty sumienia mogą bowiem sprawić, że leczenie narkomanii Poznań pójdzie na marne.

Nie pozwól na to ! Zgłoś się na leczenie narkomanii Poznań do Ośrodka – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!