RÓŻNICE – Psycholog, psychiatra, psychoterapia

Psycholog, psychiatra, psychoterapia – czyli jak wybrać właściwego specjalistę?

Psychiatra, psycholog, psychoterapia i doradca – ważne jest abyśmy poznali różnice między nimi, gdy szukamy ODPOWIEDNIEJ pomocy dla siebie, znalezienie właściwego wsparcia dla zdrowia psychicznego jest bardzo trudne. Istnieje wiele zawodów, które się w pewnym stopniu się pokrywają. Od doradców i psychoterapeutów po psychiatrów i psychologów. Istnieje również dżungla terminologii, która nie zrozumiana nie pomoże Ci w znalezieniu odpowiedniego profesjonalisty.

Ważne jest znalezienie kogoś, kto ma odpowiednie przeszkolenie i odpowiednie zaplecze. Znalezienie osoby, z którą czujesz się swobodnie i darzysz ją zaufaniem.

W tym artykule przyjrzymy się różnym zawodom w branży zdrowia psychicznego. Wyjaśnimy, co robią, w jaki sposób mogą pomóc i jakie są najważniejsze różnice między nimi. Powinno to pomóc zrozumieć, jaki zawód będzie w stanie Ci pomóc. Podjęcie leczenia i psychoterapia są bardzo ważne.

Psychoterapia

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła studia magisterskie (nie muszą to być studia psychologiczne) i odbyła szkolenie psychoterapeutyczne. Jest to definicja robocza – w Polsce nie wypracowaliśmy do tej pory ustawy o zawodzie psychoterapeuty i praktycznie każdy, kto ma na to ochotę może otworzyć gabinet i prowadzić psychoterapię. Dlatego warto zwracać uwagę do kogo zapisujemy się na konsultację.W Polsce istnieją różne towarzystwa zrzeszające profesjonalnych psychoterapeutów. Członkowie takich towarzystw, po ukończeniu szkolenia oraz spełnieniu szeregu wymogów mogą ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty. Wymagania certyfikacyjne są związane głównie ze stażem pracy, odbyciem określonej liczby godzin superwizji i własnej pracy psychoterapeutycznej. Dla przykładu, żeby uzyskać certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, należy spełnić wymagania opisane na stronie PTP.

Psychoterapia to termin obejmujący wszystkie terapie mówiące i wiele powiązanych metod. Ze względu na szerokie zastosowanie terminów, tytuły psychoterapeuta i doradca są często używane zamiennie.

Celem psychoterapii jest pomoc pacjentom w pokonywaniu szerokiego zakresu problemów. Obawy te obejmują zarówno trudności emocjonalne, jak i zaburzenia psychiczne. Psychoterapeuci mogą trenować wyłącznie w psychoterapii. Ale mogą również przenosić się z innych środowisk zawodowych w sektorze zdrowia psychicznego.

Psychoterapeuci mogą wybierać spośród wielu różnych podejść, które pomogą zrozumieć i zbadać, jak się czujesz. Niektórzy terapeuci uczą również umiejętności, które pomogą Ci skuteczniej radzić sobie z trudnymi emocjami.

W bardziej surowych warunkach, takich jak psychoza, psychoterapeuta zwykle pracuje z innymi specjalistami (takimi jak psychiatrzy). Pozwala to na skuteczny, solidny plan leczenia.

Psychoterapeuta może pracować z osobami, grupami, rodzinami lub parami. Wielu zwykle specjalizuje się w tym, z kim pracuje i jakie problemy rozwiązuje. Na przykład psychoterapeuci mogą decydować, czy pracują z dziećmi, czy dorosłymi.

Psychoterapeuci zazwyczaj spotykają się regularnie z pacjentami (raz w tygodniu jest to normą). Istnieje wiele różnych rodzajów terapii, w których mogą się szkolić psychoterapeuci. Są to między innymi:

  • psychoterapia poznawcza i behawioralna (koncentrujące się na sposobie myślenia i zachowania)
  • psychoterapia psychoanalityczna(spojrzenie na to, jak przeszłe doświadczenia wpływają na teraźniejszość)
  • psychoterapia humanistyczna (z naciskiem na samorozwój i rozwój)
  • psychoterapia artystyczna (wykorzystanie twórczości w sposób terapeutyczny)
  • inne terapie (obejmuje wszystkie inne terapie, takie jak terapie grupowe ).Istnieje wiele szkół myślenia, jeśli chodzi o terapie stosowane w psychoterapii. Zanim zaczniesz, sprawdź i przekonaj się, który typ współgra z Tobą.

Obecnie nie ma prawnych ograniczeń dotyczących tytułu psychoterapeuty. Istnieje jednak kilka tytułów w dziedzinie, które są regulowane / chronione. Obejmuje to „zarejestrowanego psychoterapeutę”. Organizacje zawodowe, chronią takie tytuły. Zapewniają wysokie standardy szkolenia z naciskiem na bezpieczeństwo praktyki.

Kluczowe punkty dotyczące psychoterapeutów

Pomagają ludziom z problemami emocjonalnymi / psychologicznymi za pomocą terapii rozmownych.
Mogą pracować w zespole innych pracowników służby zdrowia.
Mogą wybrać specjalizację w niektórych terapiach, takich jak kognitywna terapia behawioralna.
W zależności od szkolenia mogą pracować z osobami, grupami, rodzinami lub parami.

Doradca

Doradca wykorzysta psychoterapię, aby pomóc pacjentom przeżywać trudności ze zdrowiem psychicznym. W niektórych przypadkach profesjonaliści mogą zdecydować się nazywać siebie psychoterapeutami. Inni mogą określać siebie jako doradców.

Niektórzy eksperci uważają, że podczas gdy obszary tych dwóch zawodów nakładają się na siebie, psychoterapeuci pracują nad długoterminowymi problemami i mają szkolenie, które to odzwierciedla. Inni twierdzą, że istnieje niewielkie rozróżnienie między zawodami. Wielu doradców przechodzi teraz podobne intensywne szkolenia, jak psychoterapeuci. Sprawdzanie doświadczenia zawodowego, szkoleń i kwalifikacji jest zawsze zalecane.

Kiedy mówimy o poradnictwie, mamy na myśli spotkania indywidualne, grupowe lub pary. W tych warunkach ludzie mogą swobodnie rozmawiać o swoich uczuciach z wyszkolonym profesjonalistą. Odbywa się to w poufnym środowisku.

Sesja doradcza może po prostu obejmować pacjenta i doradcę, którzy omawiają sprawy bez określonej struktury lub porządku. Ewentualnie doradca może skorzystać z określonej formy psychoterapii.

Istnieje wiele różnych obszarów, w których może pomóc poradnictwo, w tym:

  • nadużycie
  • nałogi
  • żałoba
  • niska pewność siebie i niska samoocena
  • związek

Inną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, są różne formy poradnictwa: Indywidualne doradztwo osobiste oferuje możliwość otwartej rozmowy ze swoim doradcą. Doradztwo grupowe obejmuje omawianie problemów w grupie osób doświadczających podobnych trudności. Doradca ułatwia dyskusję. Doradztwo dla par polega na badaniu problemów związanych z relacjami z partnerem i doradcą. Poradnictwo rodzinne obejmuje omawianie problemów związanych z relacjami rodzinnymi z doradcą. Celem zarówno psychoterapeutów, jak i doradców jest stworzenie środowiska, w którym czujesz się bezpiecznie, dyskutując o swoich uczuciach. Z tego powodu musisz nawiązać relację zaufania ze swoim terapeutą.  Podobny do tytułowego psychoterapeuty doradca tytułowy nie jest prawnie chroniony. Powinieneś więc sprawdzić referencje profesjonalisty, aby upewnić się, że są uprawnieni do wykonywania zawodu.

Psycholog

Psychologia jest efektywnym badaniem tego, jak ludzie myślą, zachowują się i wchodzą w interakcje. Patrząc na sposób, w jaki działa umysł, psychologia obejmuje codzienne funkcjonowanie, takie jak uczenie się i zapamiętywanie. Obejmuje również bardziej złożone warunki zdrowia psychicznego. Psycholodzy są zwykle określani jako „stosowani” lub „zorientowani na badania”. Ci, którzy są „aplikowani”, wykorzystają swoją wiedzę w praktyczny sposób, aby pomóc pacjentom. Ci, którzy są zorientowani na badania, będą dążyć do pogłębienia wiedzy społeczeństwa na temat ludzkiego umysłu. Aby uzyskać tytuł psychologa, osoba musi zdobyć dyplom z psychologii. Aby zostać psychologiem doradzającym, będą potrzebować dyplom z psychologii i doktorat z psychologii poradnictwa. Doradcy psychologowie są całkiem nową grupą psychologów stosujących.

Łączą praktykę terapeutyczną z badaniami psychologicznymi i teorią psychologiczną. Możemy się do nich zgłosić kiedy mamy problemy żałobne, traumatyczne i związane z relacjami. Podejmują również bardziej poważne, długotrwałe problemy, takie jak przemoc w rodzinie i wykorzystywanie seksualne. Będą stosować się do zrozumienia kontekstu medycznego i diagnozy niektórych problemów ze zdrowiem psychicznym w tych przypadkach. Psycholodzy mogą wybrać specjalizację w pewnej dziedzinie psychologii. Wielu specjalizuje się w konkretnym rodzaju oceny lub terapii .

Psychiatra

Psychiatra jest z wykształcenia lekarzem medycyny, który ukończył specjalizację z psychiatrii. Tylko psychiatra posiada uprawnienia do wypisywania recept. Psychiatra może prowadzić psychoterapię – jeśli tylko ukończył szkolenie z tego zakresu. Łączenie psychoterapii i farmakoterapii w wielu przypadkach daje bardzo dobre rezultaty. Wsparcie farmakologiczne pozwala uporać się z najbardziej dokuczliwymi objawami. Zdarza się, że kiedy objawy ustępują, pacjenci decydują się na podjęcie psychoterapii. Często też obie formy pomocy stosowane są równolegle.

Psychiatra buduje swoją wiedzę, obserwując i badając różne warunki. System diagnostyczny ma na celu identyfikację klasterów zachowań, które występują razem – powszechnie określane jako zespoły. Są one następnie badane w celu zrozumienia wszelkich społecznych, psychologicznych lub fizycznych przyczyn, w celu ustalenia skutecznego sposobu pomocy. Psychiatrzy mogą pracować z ludźmi w każdym wieku. Jednak mają tendencję do do pracy z pacjentami o cięższych schorzeniach i / lub wymagającymi interwencji lekarskiej. Na specjalności psychiatrii istnieje szereg specjalistów. Każda z nich wymaga certyfikatu ukończenia szkolenia specjalistycznego.
Psychiatra może pracować samodzielnie lub obok innych pracowników służby zdrowia (takich jak terapeuci zajęciowi lub pracownicy socjalni) w zależności od okoliczności. Jako psychiatrzy mają wykształcenie medyczne, są w stanie robić rzeczy, których inni specjaliści od zdrowia psychicznego nie mogą. Na przykład psychiatra może przeprowadzać testy medyczne (tj. Badania krwi i skany CAT). Mogą również przepisać leki, jeśli będzie to konieczne.

Podjecie odpowiedniego leczenia, w odpowiednim miejscu jest bardzo ważne. Regularna psychoterapia może okazać się kluczowa w walce z chorobą. Jeżeli nie wiesz do kogo się zgłosić SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.