Leczenie alkoholizmu Poznań – jakie są etapy leczenia

Leczenie alkoholizmu Poznań – jakie są etapy leczenia

Leczenie alkoholizmu Poznań ma podobny przebieg do leczenia innych uzależnień. Wiele osób boi się rozpoczęcia terapii, co jest zrozumiałe. Kolejne kroki terapii wprowadzane są etapami, by uzależniony miał możliwość wprowadzenia trwałych zmian w swoim życiu i wytrwania w abstynencji. Alkoholizm jest trudną chorobą, jednak dzięki wsparciu bliskich można z sukcesem się jej pozbyć.

Leczenie alkoholizmu Poznań – Uświadomienie pacjentowi problemu

Uzależniony przed rozpoczęciem leczenia musi być świadomy swojego problemu. Znacznie ułatwi to samo leczenie oraz skróci czas jej trwania. Pacjent, który wie z jakim problemem się zmaga również samodzielnie chce pozbyć się go i współpracuje ze specjalistami. Znacznie rzadziej wraca też do nałogu, mają wiedzę na jego temat.

Leczenie alkoholizmu Poznań

Leczenie alkoholizmu  – Wsparcie osób z otoczenia uzależnionego

Do leczenia pacjenta warto włączyć osoby z jego otoczenia. Bliscy potrafią lepiej dotrzeć do pacjenta, znają jego największe lęki i słabości. Kiedy terapeuci chcą  poznać przyczyny problemu, często przeprowadzają wywiad z bliskimi pacjenta, dzięki czemu poznają ich największe problemy oraz traumy, o których pacjent nie zawsze chce mówić. Wyeliminowanie lęków sprawi, że znacznie szybciej uzależniony przestanie „uciekać” w swój nałóg. Leczenie alkoholizmu Poznań działa w ten sposób, by pacjent zawsze miał wsparcie osób bliskich.

Poznanie innych sposób na radzenie sobie z emocjami

Emocje same w sobie nie są złe, jednak złe może być to co z nimi robimy. Drogą może stać się alkohol, dlatego osoby uzależnione uczą się radzenia sobie z trudnymi sytuacjami bez wspomagania się alkoholem.

Psychoterapia alkoholizmu Poznań – Wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny

Osoby uzależnione powinny wiedzieć, że ich zachowanie ma wpływ na inne osoby. Wzięcie odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje to dobra droga do pozbycia się nałogu. Często uzależnieni od alkoholu zaczynają leczenie ze względu na innych.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień Poznań – Wskazanie innych i bezpiecznych sposobów na rozluźnienie

Alkohol jest także sposobem na uspokojenie i dobrą zabawę. Łatwo jest więc go nadużywać. Osoby uzależnione muszą poznać sposoby na relaks be alkoholu, dlatego w ośrodkach zajmujących się uzależnieniami istnieje wiele zajęć, często na łonie natury, dla uspokojenia nerwów i znalezienia wyjścia z trudnych sytuacji życiowych.

  • Samokontrola i budowanie wiary we własne siły

Uzależnieni po terapii niestety bardzo często wracają do nałogu, dlatego ważne jest, by mieli oni wiarę we własne możliwości. Dzięki temu będą w stanie wytrzymać bez alkoholu, nawet w sytuacjach, kiedy pozostaną bez kontroli ze strony bliskich, czy terapeutów.

Alkoholizm jest trudnym nałogiem, ale możliwym do wyleczenia. Ważne, by po terapii uzależniony nadal miał wsparcie osób trzecich, a przede wszystkim czuł, że może samodzielnie wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Poczucie bezpieczeństwa i wiara we własne siły pozwoli na zachowanie abstynencji i naprawienie relacji z rodziną i przyjaciółmi. Leczenie alkoholizmu Poznań pozwoli na szybki powrót do normalnego życia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.